Senaat opent derde front in Octopuswettenslag

(tijd) - Dinsdag begon de senaatscommissie voor Justitie op haar beurt met de bespreking van een Octopuswetsvoorstel. De wettelijke hervorming van gerecht en politie draait daarmee op volle toeren. Vooral voor de politiehervorming wordt steeds duidelijker welk een enorme opgave dat wel is. De Vlaams-Brabantse gouverneur Lode de Witte had het over een 'herculesopdracht'. Ook de politici erkennen dat ze de omvang van de operatie mogelijk onderschat hebben.Een week na de Kamer heeft ook de Senaat zijn tanden gezet in een Octopuswetsvoorstel. De leden van de commissie voor Justitie begonnen dinsdagochtend met de bespreking van het wetsvoorstel over de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings. Hun reputatie getrouw willen de senatoren niet over ijs van een nacht gaan. Ze plannen een resem hoorzittingen met vertegenwoordigers van het college van procureurs-generaal, de procureurs, de arbeidsauditeurs, de hoven van beroep en de advocatuur. Ook de professoren Adrien Masset en Raf Verstraeten worden uitgenodigd. De magistratuur krijgt zo nog eens de kans kritiek te spuien op de geplande hervorming van de parketten. Belangrijkste trefwoord daarbij is de verticale integratie. De parketten-generaal krijgen in de toekomst vooral een coördinerende taak. Het uitgangspunt wordt dat parketmagistraten van eerste aanleg ook zaken in hoger beroep zullen volgen. Voor een aantal specifieke vormen van zware criminaliteit komen er federale parketten. Daarnaast is er ook een horizontale integratie gepland. Die houdt in dat de arbeidsauditoraten opgeslorpt worden door de gewone parketten.