Senaat pakt kwaliteit van wetten en reglementen aan

(tijd) - De senaat zette donderdag het licht op groen voor een wetsontwerp dat een procedure van wetsevaluatie invoert. Daarnaast keurde de hoge vergadering ook een voorstel goed om een dienst wetsevaluatie op te richten. Deze dienst moet wetsontwerpen en -voorstellen doorlichten om de kwaliteit van het wetgevende werk te verbeteren. Als de senaat haar ambitieuze plannen kan waarmaken, moet de kwaliteit van het wetgevende werk er de komende jaren sterk op vooruit gaan.Klachten over een overdaad aan wetten zijn niet nieuw. Het totale Belgische normenbestand telt vandaag ongeveer 45.000 teksten. Het adagium 'iedereen wordt geacht de wet te kennen' wordt hierdoor een lachertje.