Advertentie
Advertentie

Senaat rondt bespreking ontwerp ziekenfondsen af

BRUSSEL (belga/tijd) - De Senaat heeft gisteren op de laatste werkdag voor het reces de bespreking van het wetsontwerp betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden afgerond, evenals die van het wetsontwerp houdende ekonomische en fiskale bepalingen, het wetsontwerp tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd en het ontwerp tot oprichting van een evaluatiekomissie voor abortus. De Senaat zou er nog gisteravond over stemmen. Het wetsontwerp op de ziekenfondsen heeft drie krachtlijnen: het aanpassen van de opdrachten van de ziekenfondsen aan de huidige maatschappelijke realiteit, het vereenvoudigen en demokratizeren van de strukturen en de organizatie van een doeltreffende financiële en boekhoudkundige kontrole. Ziekenfondsen mogen luidens het ontwerp aktiviteiten uitoefenen rond de gezondheid die in de tekst wordt omschreven als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.