Advertentie
Advertentie

Senaat voor fusie brandweer en civiele bescherming

(belga) - Met een ruime meerderheid keurde de Senaat donderdag een aanbeveling goed over de fusie van de brandweer en de civiele bescherming. De opsplitsing tussen beide diensten wordt opgeheven en civiele bescherming en brandweer worden geïntegreerd in een nieuwe structuur met drie niveaus: een basisniveau dat de bestaande zones herneemt, een tussenniveau ter hoogte van de provincie, en een federaal niveau. Ook het statuut en de opleiding worden geharmoniseerd.De CVP steunde het voorstel niet. De Vlaamse christen-democraten willen de civiele bescherming integreren in een nieuwe brandweerwerking op zonaal niveau, stelde senator Mia de Schamphelaere tijdens het debat. Jannine Leduc (VLD) argumenteerde dat een hervorming van de civiele veiligheidsdiensten dringend is. Ze pleitte voor meer, beter en rationeel overleg op het vlak van de investeringen en voor meer samenwerking inzake preventie. Ze hekelde dat er jarenlang niets gebeurd is op het vlak van de brandweer. Dat werkt demoraliserend.Chokri Mahassine (SP) waarschuwde voor de gevaren van een opslorping van de ene dienst door de andere. Er moet ook dringend duidelijkheid komen over het statuut van de 12.000 vrijwilligers van de verschillende korpsen, zei de SPer. De verbetering van het statuut van de vrijwilliger is één van mijn prioriteiten, antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne (PRL). Hij verklaarde dat hij achter de aanbevelingen en vaststellingen van de hoge vergadering stond. Een aantal aanbevelingen komt overigens overeen met de wetsontwerpen die de minister voorbereidt.In het regeringsplan worden de diensten van civiele veiligheid georganiseerd op basis van de interpolitiezones (IPZ). Het plan wordt voorgelegd op een rondetafel met alle betrokken actoren, kondigde de minister aan. Ook de gewesten worden bij het overleg betrokken.