Advertentie
Advertentie

Senaat zoekt compromis over Ruanda-commissie

(tijd) - Het bureau van de Senaat begon gisteren rond 18 uur aan de zoektocht naar een compromis over de manier waarop de betrokkenheid van Belgische beleidslui bij het Ruandese drama en de dood van tien para's moet uitgespit worden. Na de harde confrontaties van de jongste dagen leken meerderheid en oppositie bereid een compromis te zoeken.Onderzoekscommissie, informatieve subcommissie, commissie ad hoc met uitgebreide bevoegdheden,... De Belgische politiek is er de afgelopen dagen in geslaagd om zelfs het Ruandese drama te reduceren tot een institutionele discussie. Achter dat nogal byzantijns overkomende debat gingen wel twee tegengestelde visies schuil. De oppositie in de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken wou enkel vrede nemen met een onderzoekscommissie. Die heeft dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter. Ze kan getuigen onder eed verklaringen laten afleggen, ze met elkaar confronteren, desnoods zelfs documenten in beslag laten nemen, enz. Maar in de meerderheid wou vooral de CVP daar niet van weten. Volgens haar zou de oprichting van zo'n onderzoekscommissie de indruk wekken dat de opgeroepen personen, onder wie bijna zeker (gewezen) ministers zoals premier Dehaene en de toenmalige ministers van Landsverdediging Delcroix (CVP) en Buitenlandse Zaken Claes (SP), strafrechtelijk in de fout zijn gegaan. De Vlaamse christen-democraten vonden dat het onderzoek best kon voortgezet worden door een 'informatieve' subcommissie van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. De andere regeringspartijen, die veel minder problemen met de onderzoekscommissie hadden, volgden het CVP-standpunt met tegenzin. De oppositie zei dat ze in dat geval een legestoelpolitiek zou voeren.