Senaat zoekt erg behoedzaam naar nieuwe rol

(tijd) - Het Bureau van de Senaat heeft een voorzichtige evaluatie gemaakt van de nieuwe rol die de hoge vergadering bij de laatste staatshervorming kreeg toebedeeld. Onder meer over de functie van de Senaat als ontmoetingsplaats van de gemeenschappen en de federale overheid, stellen de senatoren zich zeer bescheiden op. 'De nieuwe Senaat moet de tijd krijgen om zijn sporen te verdienen. Een zinvolle balans zal pas mogelijk zijn op het einde van de legislatuur', aldus senaatsvoorzitter Swaelen gisteren.Liefst acht vergaderingen heeft het Bureau van de Senaat, waarin de fractieleiders van alle partijen uitgezonderd de groenen en de Volksunie zitting hebben, de afgelopen maanden besteed aan het bestuderen en het afbakenen van de nieuwe rol die de hoge vergadering sinds de laatste staatshervorming nog kan spelen. Senaatsvoorzitter Frank Swaelen stelde gisteren het resultaat van deze gesprekken voor aan de pers: een nota die de algemene bevoegdheden van de Senaat toelicht en een nota die ingaat op de specifieke taak van de hoge vergadering om de werking van de nieuwe federale structuren te evalueren. Beide nota's werden in het Bureau unaniem goedgekeurd. Ze zijn dan ook in een zeer voorzichtige taal gesteld.