Advertentie
Advertentie

Senaatscommissie regelt verantwoordelijkheid regionale ministers

(tijd) - De senaatscommissie-Institutionele Aangelegenheden keurde donderdag een geamendeerd voorstel van bijzondere wet goed tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering. Als de voltallige Senaat over twee weken het licht op groen zet, kan de uitvoeringswet naar de Kamer. Volgende week zal de Senaat voorts de grondwetsartikelen 103 en 125 inzake de ministeriële verantwoordelijkheid herzien.Leden van één van de vijf gemeenschaps- of gewestregeringen zullen voor misdrijven gepleegd in de uitoefening van hun ambt niet meer door het Hof van Cassatie, maar door een hof van beroep berecht worden. Dat is bepaald in het zopas in commissie goedgekeurde voorstel van uitvoeringswet bij grondwetsartikel 125 over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering.