Senatoren regelen euthanasie en palliatieve zorg in wet

(belga) - De Senaat keurde gisteravond tijdens een stemmingronde van twee uren het voorstel van euthanasiewet goed. De uitslag van de stemming leverde geen verrassingen op. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd met 44 stemmen van de meerderheid en de VU&ID-fractie, tegen 22 stemmen bij 2 onthoudingen. Vijf leden van de meerderheid keurden de tekst niet goed. In de PRL-FDF-MCC-fractie stemden Nathalie de TSerclaes, Olivier de Clipelle en Christine Cornet dElsius samen met de christen-democraten en het Vlaams Blok tegen. Alain Destexhe (PRL) en Paul Galand (Ecolo) onthielden zich.Eerder op de dag had de Senaat het wetsvoorstel over de palliatieve zorg besproken. Het voert een recht op palliatieve zorg in en een recht voor de patiënt om volledig en juist ingelicht te worden over zijn of haar gezondheidstoestand.Ingrid van Kessel (CD&V) en Clothilde Nyssens (PSC) maakten van de gelegenheid gebruik om kritiek te leveren op de begroting 2002. Het recht op palliatieve zorg veronderstelt dat er in voldoende middelen wordt voorzien, stelden ze. In het palliatief plan was 12,5 miljoen euro (500 miljoen frank) beloofd voor de rusthuizen en RVTs, maar er is nu amper in 5 miljoen euro (200 miljoen frank) voorzien.BegrotingMyriam Vanlerberghe (sp.a) wees erop dat de begroting van de gezondheidszorg onder zware druk staat. Maar de regering kwam toch alle andere beloften na, met uitzondering van de budgetten voor de rusthuizen en RVTs. De regering bewijst met haar beleid volgens Vanlerberghe dat palliatieve zorg een absolute prioriteit is. Het wetsvoorstel wil er voor zorgen dat het ook in de toekomst een prioriteit blijft, stelde ze.Het wetsvoorstel over de palliatieve zorg werd unaniem goedgekeurd. Alleen Patrik Vankrunkelsven (VU&ID) onthield zich. Volgens hem mag palliatieve zorg niet als wisselmunt gebruikt worden voor het euthanasievoorstel.