Senelle pleit voor afschaffing van gemeenschappen

BRUSSEL (tijd) - Het bestaan van gemeenschappen en gewesten, elk met een verschillend grondgebied, belet dat Vlaanderen en Wallonië uitgroeien tot echte deelstaten. De gemeenschappen moeten dan ook worden opgedoekt. Dat heeft professor Robert Senelle gisteren verklaard op een bijeenkomst van de Emiel Van de Guchtstichting. Die looft een miljoen fr. uit voor een blauwdruk van de Vlaamse grondwet.Volgens Senelle moet België op korte termijn uitgroeien tot een volwaardige federale staat. Dit is de enige mogelijkheid om de seperatistische krachten een halt toe te roepen. Voor de Vlamingen betekent een federale staat, dat de deelstaat Vlaanderen hetzelfde konstitutionele statuut en dezelfde autonomie krijgt als een land in de Bondsrepubliek Duitsland of een kanton in Zwitserland. Dit vereist ook dat Vlaanderen over een eigen grondwet moet kunnen beschikken.