Senelle: 'Voeren-KB strijdig met geest van pacifikatiewet'

(tijd) - 'Dit is gepruts. Het is onwaardig van de federale regering dat ze zich daartoe leent. Het heeft geen naam.' Grondwetspecialist Robert Senelle komt woorden tekort om zijn misprijzen te formuleren over het jongste Voeren-kompromis. Ook als jurist is zijn oordeel negatief: 'Het koninklijk besluit op het goeverneurskollege is naar mijn mening strijdig met de pacifikatiewet.'Senelle, professor-emeritus maar nog aktief als advokaat en vooral als communautair scherprechter, heeft de voorbije week reeds in diverse kranten uitgebreid zijn ongenoegen geventileerd over de toen aan gang zijnde regeringsonderhandelingen omtrent het probleem-Voeren en de gespannen verhoudingen tussen Vlaamse en Franse gemeenschap.