Senne Rouffaer: 'Wat er staat, kan niet verbeterd worden'

(van een medewerker)