Senseof urgency Stefaan Huysentruyt

Fons Verplaetse, ere-gouverneur van de Nationale Bank, pleit voor een economische big bang. Volgens de architect van de devaluatie van de Belgische frank in 1982 heeft ons land om de tien jaar een schoktherapie nodig die scheefgegroeide toestanden in de economie in een klap rechtzet. In 1982 was er de devaluatie en het herstelplan. In 1993 het globaal plan van Jean-Luc Dehaene. De devaluatie met bijhorende volmachtentreinen moest een antwoord bieden op de collectieve verarming die ons land had ondergaan ten gevolge van de oliecrisis uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Die verarming was afgewenteld op het bedrijfsleven, wat de concurrentiekracht van onze bedrijven compleet onderuit had gehaald. Het globaal plan was het toegangsticket van ons land voor de euro en concentreerde zich op de sanering van de overheidsfinanciën.