SERV-brochure over financieringswet

(tijd) - De Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen heeft zopas een brochure uitgegeven over de nieuwe financieringsregeling voor gewesten en gemeenschappen. Het dokument bevat een toelichting bij de financieringswet, een samenvatting van de belangrijkste bemerkingen, aangevuld met eigen kommentaar, enkele aanduidingen over de weerslag op de Vlaamse begroting, en enkele slotkonklusies.