SERV installeert sectorcommissie hout en bouw

(tijd) - In de schoot van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, werd woensdag de sectoriële commissie hout en bouw geïnstalleerd. Daarmee hebben die voor Vlaanderen belangrijke sectoren een eigen forum waarin zij overleg kunnen plegen over sociaal-economische beleidsaangelegenheden.De SERV kreeg in 1990 de mogelijkheid sectoriële overlegorganen op te richten. Sindsdien kregen de metaalverwerking, de textiel- en confectiesector, het goederenvervoer en de welzijns- en gezondheidszorg een eigen sectorcommissie. Na slepende discussies raakten werkgeversorganisaties en vakbonden het enige tijd geleden eens ook voor de bouw- en houtsector een sectorcommissie op te richten.