SERV installeert vier sektorkommissies

BRUSSEL (tijd) - In de schoot van de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen werden gisterenmiddag vier sektorkommissies geïnstalleerd, namelijk metaalverwerking, goederenvervoer, milieu- en energietechnologie en textiel en konfektie. Deze kommissies moeten de Vlaamse regering advizeren over het beleid in hun sektor. De kommissie welzijns- en gezondheidszorg werd voorlopig niet geïnstalleerd omdat er problemen zijn met de vertegenwoordiging aan werkgeverszijde.