SERV kant zich tegen moratorium op nieuwe wegen

(tijd) - De Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen is gekant tegen het door de Vlaams minister van openbare werken Kelchtermans ingestelde moratorium op nieuwe wegen. De SERV staat globaal genomen wel positief tegenover het voorontwerp van dekreet op de milieubeleidsovereenkomsten van minister van milieu De Batselier.