SERV niet te spreken over Vlaamse begrotingsmaatregelen

(tijd) - De Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht gisteren een vrij kritisch advies uit over het Vlaamse programmadekreet ter uitvoering van de begroting 1992. De SERV heeft het vooral moeilijk met de ingrepen in de milieuheffingen en de oprichting van een holding voor sociale woningbouw. In beide gevallen mist de Raad een doordachte aanpak. De sociale partners in de SERV spraken zich gisteren nog niet uit over de vraag of de Vlaamse begroting binnen de SERV-norm blijft. Dat zal gebeuren bij de opstelling van het jaarlijkse begrotingsadvies in juni.