SERV terughoudend over taakprovincie in afvalverwerking

(tijd) - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) staat terughoudend tegenover het voornemen de organisatie en coördinatie van de afvalverwerking over te hevelen van de gemeenten naar de provincies. Dat staat in het advies van de SERV over het ontwerp van Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.