Advertentie
Advertentie

SERV vraagt meer aandacht voor centrumsteden

BRUSSEL (tijd) - De steden in Vlaanderen gaan gebukt onder zware lasten voor hun centrumfunktie en zitten gevangen in een spiraal van verpaupering en toenemende fiskale druk. Dat is de teneur van de konklusies van een zeer uitgebreid onderzoek dat de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (SERV) verricht heeft omtrent de stedelijke financiële problematiek. De SERV dringt er bij de Vlaamse regering op aan in haar beleid meer oog te hebben voor de problemen van de centrumsteden.De konklusies van de SERV-studie klinken niet bepaald nieuw. 'We stampen misschien wel nogal wat open deuren in, maar ze worden thans met gefundeerde gegevens ondersteund. We vonden het nodig deze problematiek eens grondig onder de loep te nemen, omdat hij in het beleid nogal stiefmoederlijk wordt behandeld', aldus SERV-voorzitter Robert Voorhamme gisteren op een perskonferentie. De SERV nam zelf het initiatief om de studie te maken. De resultaten worden overgemaakt aan de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden Theo Kelchtermans.