Advertentie
Advertentie

SERV waarschuwt voorbesparingen in 2002

(tijd) - In haar begrotingsadvies maant de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de Vlaamse regering aan tot voorzichtigheid bij de begrotingscontrole 2001. Als gevolg van de hoogconjunctuur kan de Vlaamse regering wel op zon 10 miljard frank aan meerinkomsten rekenen. Maar als niet wordt uitgekeken, dreigt ze in 2002 over te moeten gaan tot besparingen.De uitgaven in de begroting 2001 zijn sterk toegenomen, meer dan het dubbele van de gemiddelde uitgavengroei sinds 1995, merkt de SERV op. Het gaat ook om initiatieven die de komende jaren op de begrotingen blijven wegen. Volgens de prognoses van de Vlaamse administratie is de beleidsruimte in 2002 maar net voldoende om het ongewijzigd beleid te financieren.Er zijn volgens de SERV twee opties. De 10 miljard frank extra kan worden uitgegeven, maar dan niet aan recurrente uitgaven. Een andere optie is dat de middelen opzij worden gezet in het recent opgerichte Financieringsfonds. Maar zolang het niet duidelijk is hoe de Hoge Raad van Financiën (HRF) over het Financieringsfonds zal oordelen, is het volgens de SERV raadzaam de gereserveerde middelen niet uit te geven, ook niet voor eenmalige investeringen. WVDV