SERV wil voor Vlaanderen maximum uit regeringsontwerp

De Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft in een brief aan de regeringstop haar desiderata geformuleerd betreffende het wetsontwerp op de financiering van gemeenschappen en gewesten. De SERV betreurt vooreerst dat het financieringsmekanisme zoals uitgestippeld in het regeerakkoord op een aantal essentiële punten afwijkt van het standpunt dat de Raad eerder dit jaar innam inzake de staatshervorming. Bewust van het feit dat de grote lijnen van het stelsel politiek vastliggen, grijpen de Vlaamse sociale partners voorts de nog resterende onzekerheden aan om enkele korrekties voor te stellen. De voorgestelde korrekties zijn er in feite op gericht om binnen het kader van de regeringsplannen het onderste uit de kan te halen in termen van geld en macht voor Vlaanderen.