Servië grijpt de macht

De Joegoslavische krisis bereikte gisteren een voorlopig hoogtepunt. De vier Servische bondgenoten in het achtkoppige Joegoslavische staatspresidium beslisten eenzijdig dat voortaan een meerderheid van de aanwezige leden in het presidium besluiten kan treffen. Tot nu toe was daarvoor een meerderheid van de acht leden noodzakelijk, waardoor de vier niet-Servische republieken te allen tijde beslissingen van de Serviërs konden tegenhouden. In de toekomst zullen de Servische republieken zonder rekening te houden met de andere landsdelen naar eigen goeddunken kunnen beslissen. De omvorming van Joegoslavië tot een Groot- Servië lijkt daarmee weer een stap dichterbij.