Servische rechtszaak tegen NAVO heeft dubbele agenda

(tijd) - België stond deze week, samen met zeven andere NAVO-landen, voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze worden aangeklaagd door Servië-Montenegro wegens NAVO-bombardementen op Joegoslavië tussen 24 maart en 10 juni 1999. Belgrado bestempelt die als genocide. Het Hof heeft geen jurisdictie in deze zaak, betoogde de Britse hoogleraar Daniel Bethlehem namens de Belgische regering.