SEYNAEVE J. - EKON. & UNIV

Invloed van natuurwetenschappelijke teorieën op het ekonomisch denken Om de band tussen het dagelijks ekonomisch leven en de ekonomie als studieobjekt te versterken, publiceert onze krant samenvattingen van licentiaatsverhandelingen die in het afgelopen akademiejaar aan de Vlaamse universiteiten verdedigd werden. In de selektie werd rekening gehouden met onderwerpen waarvoor een brede belangstelling kan bestaan en met diversiteit. De samenvatting van de eindverhandeling gebeurt door de auteur zelf en vandaag is dat Johan Seynaeve die zopas afstudeerde als licentiaat toegepaste ekonomische wetenschappen aan de UFSIA te Antwerpen.