Shell investeert in hout als duurzame energie

LONDEN (reuters/tijd) - Hout is een ideale hernieuwbare brandstof om duurzame energie op te wekken. Die verklaring komt van het tweede grootste oliebedrijf ter wereld, het Brits-Nederlandse Shell. De oliemaatschappij voegt meteen de daad bij het woord en investeert 500 miljoen dollar in allerlei hernieuwbare energiebronnen waaronder bosbestanden, die de nodige biomassa moeten leveren als brandstof voor elektriciteitscentrales.De oliegroep berekende dat tegen het jaar 2050 het aandeel van biomassa voor de opwekking van elektriciteit precies even groot zal zijn als het aandeel van aardgas en aardolie. Voor Shell wordt de afdeling hernieuwbare grondstoffen of 'Shell International Renewables' een volwaardige vijfde bedrijfstak.