Shenzhen, de stormachtigste aandelenmarkt in Azië

(van onze korrespondent) HONGKONG - Tot voor kort golden effekten in het door kommunisten geregeerde China als het symbool bij uitstek van verderfelijk kapitalisme. Bij de kommunistische machtsovername in 1949 waren duizenden Chinezen op slag straatarm omdat waardepapieren ongeldig verklaard werden. Effektenbeurzen verloren hun bestaansrecht en verdwenen. De honger naar kapitaal om de ekonomie te kunnen ontwikkelen heeft het regime in Peking echter tot ekonomische rekkelijkheid gedwongen. Onderdeel van de hervormingen die dit voorjaar opnieuw aangezwengeld zijn, is de ontwikkeling van een effektenmarkt. Op twee experimentele effektenbeurzen - in Shanghai en Shenzhen - kunnen sinds een half jaar zelfs buitenlanders weer aandelen kopen.