Sidmar investeert 450 miljoen euro in productiecapaciteit

GENT (tijd) - Vlakstaalproducent Sidmar investeert de komende jaren 450 miljoen euro in de uitbreiding van de productiecapaciteit voor vloeibaar ruwijzer en de staalfabriek. Twee installaties, die ruwijzer met het nieuwe Sidcomet-procédé maken, verhogen de totale jaarcapaciteit voor vloeibaar ruwijzer van 3,7 miljoen ton naar 5,5 miljoen ton. Het nieuwe Sidcomet-procédé zal de productiviteit en de milieuprestaties van de staalproducent in Gent aanzienlijk verbeteren.Sidmar kampt sinds de vernieuwing en uitbreiding van de warmwalscapaciteit tot 5,5 miljoen ton per jaar met een tekort aan staalplakken. Dat tekort wordt aangevuld door aankopen op de wereldmarkt, maar vanuit kwalitatief en financieel oogpunt is dat geen ideale situatie, vertelt Hedwig Vergote, algemeen directeur van Sidmar. Omdat de bouw van een derde hoogoven in Gent om financiële en ecologische redenen niet haalbaar is, zocht de onderneming een procédé om ijzerertsen direct te kunnen reduceren en insmelten tot vloeibaar ijzer.