Siemens speelt onmiddellijk in op opheffing RTT-monopolie van kleine telefooncen

Dat de telefonie de evolutie van de mikro-elektronika op korte voet gevolgd heeft, is bekend: de apparatuur is almaar kleiner, gesofistikeerder en zoals de rest van het elektronikapark ook voortdurend goedkoper geworden. Lange tijd zat heel dat telefoniegebeuren in de vaste greep van de overheid, met name de RTT, maar geleidelijk aan heeft die overheidsinstelling, ook al onder invloed van de evolutie in het buitenland, haar druk op de markt moeten verlichten. Eerst kwamen de grote centrales vrij, dan de middelgrote, en nu zijn ook de kleine voor 'huiselijk' gebruik aan de beurt.