Sigarettenverkoop stijgt ondanks reklameterugval

BRUSSEL (tijd) - Opvallend gegeven in het jaarverslag '91 van Fedetab, de Belgisch-Luxemburgse federatie van de tabakverwerkende industrie: de verkoop van sigaretten steeg vorig jaar in de BLEU met 2,8 procent; de publicitaire investeringen voor tabaksprodukten daarentegen daalden met 13 procent. Gedelegeerd bestuurder Guy Demoulin van Fedetab: "Dit is een bevestiging van wat wij altijd beweerd hebben: reklame beïnvloedt de verdeling van marktaandelen maar heeft geen invloed op het verbruik'. Dat de tabaksindustrie het van overheidswege niet onder de markt heeft, weet iedereen. Maar de afgelopen maanden liep het toch wel een beetje de spuigaten uit, vindt men bij Fedetab: restriktieve maatregelen inzake publiciteit voor tabaksprodukten, strenge voorschriften aangaande roken in publieke plaatsen, de verplichting om nieuwe waarschuwingen aan te brengen op sigarettenpakjes, de BTW-verhoging, de aksijnsverhogingen. Vooral de "buitensporige fiskale druk' valt zwaar bij de Belgische tabaksindustrie, want die gaat volgens haar gepaard met belangrijke verschillen tussen de Europese lidstaten.