Silvio Berlusconi loopt in Brussel spitsroeden voor islamuitspraken

(tijd) - De Italiaanse premier, Silvio Berlusconi, moest gisteren een niet aflatende storm van vragen trotseren over zijn recente denigrerende uitspraken over de islam. De mediamagnaat en politicus herhaalde keer op keer dat de pers zijn uitspraken verkeerd begrepen en weergegeven heeft en dat alles op een misverstand berust.Berlusconi was gisteren op werkbezoek bij de Europese Commissie. Na afloop is er altijd een persconferentie samen met EU-Commissievoorzitter Romano Prodi. Het vragenuurtje met Berlusconi en Prodi stond helemaal in het teken van de uitlatingen van de Italiaanse premier dat de westerse beschaving superieur is aan de islam. De Italiaanse premier noemde die berichten een fabeltje en helemaal in tegenspraak met wat hij werkelijk had gezegd. U mag hierover alle gematigde Arabische leiders ondervragen. Zij zijn mijn vrienden, pochte Berlusconi.RuslandHet voordeel van de aanslagen van september is dat Rusland nu samenwerkt met het Westen, zei de Italiaanse premier over de internationale ontwikkelingen. Er is geen tegenstelling meer tussen Oost- en West-Europa. We moeten nu tot elke prijs vermijden dat het tot een breuklijn komt tussen het Westen en de islamitische wereld, zo stelde Berlusconi.Italië schaart zich voluit achter de euro, achter de uitbreiding van de Unie en achter de hervorming van de Europese instellingen. Meer zelfs, Berlusconi zou die laatste graag afronden tijdens het Italiaans voorzitterschap in de tweede helft van 2003. Prodi noemde de uitbreiding gisteren de hersamenstelling van Europa, op basis van de gemeenschappelijke culturele patrimonium en beschaving. KV