SIM: beginnen bij het kleuter- en het basisonderwijs

DE Sociale Investerings Maatschappij voor Limburg werd op 29 maart 1990 opgericht door de Vlaamse Exekutieve in samenwerking met de KS,na de beslissing tot de herstrukturering van de nv Kempense Steenkoolmijnen. Ze kreeg 5 miljard uit de resterende gelden van de KS-enveloppe, middelen die vrij zullen komen naarmate ze nodig zijn. De SIM legt zich toe op de arbeidsmarkt, het onderwijs, beroepsopleidingen, de renovatie van de mijncité's en de welzijnsektor in het algemeen, en heeft in haar korte bestaansperiode al heel wat gerealizeerd. Oorspronkelijk was voorzien dat de laatste mijnen pas in 1992 zouden dichtgaan, maar de sluiting kon versneld verlopen, omdat ook de mijnwerkersvakbonden beslist hadden liever toekomstgericht te denken. Liever dan nog verder de verliezen van de KS uit de KS-enveloppe te laten subsidiëren, wilden ook zij nog middelen uit die enveloppe overhouden, zodat die in toekomstgerichte initiatieven konden geïnvesteerd. "En de vakbonden hebben ook de verantwoordelijkheid genomen om dat aan hun mensen uit te leggen,' zegt Bert Verbrugghe, voorzitter van de SIM. "De vrijgekomen middelen wilde men prioritair gebruiken voor de ko-financiering van Europese programma's. Toen heeft men ook beslist de SIM op te richten.'