Simenon en boeken voor troostzuchtige zielen

(tijd) - De Brusselse antikwaar Simonson houdt op 18 maart een veilig van boeken, manuskripten en prenten. Het aanbod van 419 kavels heeft betrekking op beeldende kunst, Belgicana, eerste uitgaven, oude en geïllustreerde boeken, surrealisme, dada en een afdeling Simenon.