Sinds 1999 bestaat de mogelijkheid eenmanszaken en aandelen van famili

ale vennootschappen te schenken aan 3 procent.Daar is een resem voorwaarden aan verbonden; één ervan betreft de overdracht in volle eigendom.Een schenking aan 3 procent biedt naast het fiscale ook een belangrijk burgerrechtelijk voordeel: reservataire erfgenamen kunnen het voorwerp van de schenking sowieso behouden.In de praktijk wordt van de techniek echter amper gebruik gemaakt.