Advertentie
Advertentie

Sint-Elooisakkoord kost 3 miljoen euro

(tijd) - Het Sint-Elooisakkoord van 1 december 1999, over de verdeling van de onderwijsdotatie volgens het leerlingenaantal, kost Vlaanderen dit jaar nog eens bijna 3 miljoen euro. Dat komt omdat het aantal leerlingen in de Franse Gemeenschap iets sterker is gestegen dan in Vlaanderen. Tot en met 1999 werd de onderwijsdotatie volgens een vaste sleutel verdeeld tussen de twee grote gemeenschappen. Vlaanderen kreeg 57,55 procent, de Franse Gemeenschap 42,45 procent.Bij de vorming van de paars-groene regering stemden de Vlaamse onderhandelaars er mee in de vaste verdeelsleutel te vervangen door het leerlingencijfer. In uitvoering van het akkoord hebben de twee gemeenschappen op 15 mei de gegevens van hun leerplichtige leerlingen bij het Rekenhof ingediend.Uit een nota van het Rekenhof blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap gegevens van 821.768 leerlingen heeft ingediend. Vorig jaar waren dat er 821.200, maar na controle werd het cijfer verminderd tot 821.181. De Franse Gemeenschap noteerde 621.352 leerlingen. Vorig jaar gaf de Franse Gemeenschap 620.305 leerlingen op; het Rekenhof verhoogde dat cijfer na controle tot 620.311.Op basis van de nog niet-gecontroleerde cijfers krijgt Vlaanderen 56,94 procent van de onderwijsdotatie, tegen 56,97 procent vorig jaar. Dat komt neer op een verlies van 2,969 miljoen euro. In vergelijking met de vaste verdeelsleutel verliest Vlaanderen 60,372 miljoen euro. MD