Advertentie
Advertentie

Sint-Lukasarchief krijgt toch Vlaamse subsidie

(tijd) - De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), maakt 42.000 euro vrij als werkingssubsidie voor het noodlijdende Sint-Lukasarchief. Het Brusselse archief rond architectuur en monumentenzorg is sinds woensdag gesloten voor het publiek, bij gebrek aan middelen. 'Via deze weg hoop ik dat het Sint-Lukasarchief zijn deuren kan blijven openhouden voor het publiek en dat het niet moet overgaan tot verkoop van waardevolle stukken uit de collectie', aldus Anciaux. 'Op termijn moet echter gezocht worden naar een structurele oplossing voor zowel de werking als de huisvesting van het Sint-Lukasarchief.' De minister wil wel eerst de resultaten van een onderzoek afwachten dat alle Vlaamse architectuurarchieven in kaart brengt. 'De waarde van het Sint-Lukasarchief wordt niet in twijfel getrokken, maar men moet vaststellen dat er maar liefst 300 waardevolle architectuurarchieven bestaan die hun medewerking geven aan dit onderzoek', zegt Anciaux. De minister vindt bovendien dat het Sint-Lukasarchief niet voldoende geanticipeerd heeft op de veranderingen binnen het archiefdecreet. 'Bij het in werking treden van dat decreet werd architectuur ondergebracht bij het Vlaams Architectuur Instituut (VAi). Daarom kon het Sint-Lukasarchief geen structurele ondersteuning meer krijgen binnen het decreet.'