"Sint-Michielsakkoord te vaag inzake exportpromotie'

BRUSSEL (tijd) - Voorzitter Luc Van den Brande van de Vlaamse regering is niet echt gelukkig met de bepalingen in het Sint-Michielsakkoord inzake de buitenlandse handel. De nieuwe afspraken omtrent de verdeling van de bevoegheden terzake tussen federale en regionale overheden gaan voor hem niet duidelijk genoeg in regionale richting. "De tekst moet bijgestuurd worden. Het overleg dat daarover reeds is begonnen, gaat de goede richting uit'.