Sint-Niklaas geeft ambtenaren spreekrecht

SINT-NIKLAAS (belga) - De ambtenaren van de stad Sint-Niklaas zijn vanaf 1 augustus niet langer gehouden aan de in de ambtenarij klassieke zwijgplicht, maar krijgen een spreekrecht. Het stadsbestuur keurde zopas een reglement terzake goed. Het voorbeeld van de Wase stad van minister Freddy Willockx (SP) werkt blijkbaar aanstekelijk, want reeds een dertigtal Vlaamse gemeentebesturen heeft een kopie gevraagd van het reglement.