SIPAB-organizator Claude Michel:

"Nieuwe wet op handelspraktijken kan nadeel hebben voor promoties'