Advertentie
Advertentie

Sipef moet zware verliezen inkasseren in Zaïre en Liberia

ANTWERPEN (tijd) - Op de jaarvergadering van Sipef gisteren bleek dat de gekonsolideerde nettowinst van Sipef (deel van de groep) er vorig boekjaar met 38 procent op achteruit ging. Vooral waardeverminderingen op financiële vaste activa wogen op het resultaat. De nettowinst van de moedermaatschappij daarentegen steeg vorig jaar met 16 procent tot 221 mln. Voor het huidige boekjaar verwacht baron Bracht, voorzitter van de raad van bestuur, dat de lopende resultaten die van het voorgaande boekjaar niet zullen evenaren.