Advertentie
Advertentie

Siref-aandeel kost 50 euro

BRUSSEL (tijd) - Siref, de vastgoedbevak gespecialiseerd in semi-industrieel vastgoed, wordt geïntroduceerd tegen 50 euro (2.017 frank) per aandeel. De initiatiefnemers, ASLK Bank en Verelst Real Estate Finance, verwachten dat het nettorendement van 5,66 procent in 1999 zal stijgen tot 6,19 procent in 2003.De portefeuille van Siref bestaat uit 17 gebouwen die thuishoren op de markt van het semi-industrieel vastgoed. De gebouwen zijn hoofdzakelijk (78 procent) op distributie geënt, 5 procent herbergt productiefaciliteiten en 17 procent is ingenomen door KMO's. Vooral gebouwen voor distributiedoeleinden behoren dus tot de portefeuille. In dit marktsegment bedraagt de leegstand ongeveer 6 procent. De jaarlijkse vraag naar dergelijke ruimtes wordt geraamd op ongeveer 1 miljoen m2, terwijl de reële opname op ongeveer de helft ligt. Daar die opname over een 200-tal transacties is verspreid, mag men spreken van een levendige markt.