Advertentie
Advertentie

SisyfusarbeidBAS KURSTJENS

De onderhandelaars in het Duitse Königswinter zijn eruit. De gematigde Pasjtoen Hamid Karzai wordt de voorzitter van de overgangsraad die Afghanistan de komende zes maanden moet besturen. Karzai staat voor de schijnbare sisyfusarbeid het kapotgevochten land na twintig jaar oorlog naar duurzame vrede te leiden. Zijn opdracht begint onder een slecht gesternte.Enige scepsis over het bewierookte vredesakkoord is op zijn plaats. Het akkoord kwam er na zware internationale druk. Die zal wegvallen op het moment dat de Verenigde Staten hun militaire operatie in Afghanistan stopzetten. Verder is het maar de vraag hoe representatief de delegaties waren die woensdag het akkoord beklonken. Op de Petersberg waren alleen lagere vertegenwoordigers van de bevolkingsgroepen aanwezig.De daadwerkelijke leiders, zoals ex-koning Zaher Shah en president Burhanuddin Rabbani, bleven weg. Hun wegblijven van de onderhandelingstafel kan rampzalig zijn voor het akkoord. Rabbani is inmiddels door zijn eigen Noordelijke Alliantie op een zijspoor gezet.De Noordelijke Alliantie gold als de belangrijkste en grootste deelnemer aan de Afghanistanconferentie. Deze bonte coalitie van etnische Oezbeken, Tadjieken en plaatselijke krijgsheren bestond bij de gratie van één gemeenschappelijke vijand: de Taliban. Nu de Taliban bijna verdreven zijn, staat ook het voortbestaan van de Noordelijke Alliantie op het spel. In Noord-Afghanistan raakten de voorbije dagen al geregeld Alliantie-facties slaags.De afgelopen tien jaar werden vijf eerdere vredesakkoorden voor Afghanistan meestal geschonden nog voor de inkt van de verdragstekst droog was. Zelfs als het broze vredesakkoord standhoudt, staat de overgangsraad voor de welhaast onmogelijke opdracht Afghanistan vanaf de grond weer op te bouwen.Een staatsstructuur en infrastructuur ontbreken en een formele economie bestaat nauwelijks. Het banditisme tiert welig. Het wapenbezit onder Afghanen is de afgelopen twintig jaar fors gegroeid. Twee decennia van oorlog hebben een spoor van tien miljoen landmijnen door het hele land achtergelaten.Karzai zal echter zelfs voor deze problemen voorlopig geen tijd hebben. Afghaanse winters zijn streng en duizenden tonnen voedselhulp zijn nodig om de bevolking te behoeden voor de hongerdood. Honderdduizenden vluchtelingen zitten nog aan de grens met Pakistan in kampen en moeten gerepatrieerd worden.Daarvoor is vrede nodig. Het akkoord van Königswinter is daarvoor niet genoeg. De Taliban bezetten immers nog steeds gedeeltes van Zuid-Afghanistan. Zelfs als de Taliban de komende dagen uit hun laatste bolwerk Kandahar zijn verdreven, dreigen overgebleven strijders een guerrilla te beginnen. Vrede in Afghanistan is nog ver weg.