Site VCB brengt lokale kamers en beroepsfederaties samen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is het overkoepelende orgaan van 14 lokale Vlaamse Kamers van het Bouwbedrijf en 17 nationale beroepsfederaties. Daar de werking van de VCB sterk gedecentraliseerd is, wordt op hun website vooral naar de diensten van de afdelingen verwezen.Al van voor de Tweede Wereldoorlog verdedigen lokale Kamers van het Bouwbedrijf en beroepsfederaties de belangen van de Belgische aannemers. Onmiddellijk na WO II besloten de bouwkamers en de federaties hun krachten te bundelen en een overkoepelende organisatie op te richten, met name de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, die kamers en federaties in hun dienstverlening aan de bedrijven zou moeten ondersteunen. De leden van de Confederatie zijn dus de kamers en de federaties en niet de bedrijven zelf. Wegens de staatshervormingen richtte de Nationale Confederatie in haar schoot drie regionale confederaties op, waarvan de Vlaamse Confederatie Bouw er één van is. De Vlaamse Confederatie vertegenwoordigt meer dan 8.900 werkgevers en zelfstandige beoefenaars van uiteenlopende bouwberoepen.