Sjevardnadze legt kaarten op tafel over Duitse kwestie

BRUSSEL (belga) - In een toespraak tot de politieke kommissie van het Europees parlement te Brussel heeft Sovjetminister van buitenlandse zaken Eduard Sjevardnadze dinsdag een omvattende opsomming gegeven van de vragen waarop de Sovjetunie een duidelijk antwoord wenst, vooraleer de Duitse kwestie kan worden geregeld.