Advertentie
Advertentie

SKB bouwt vier kustmijnenvegers naast Polyship

(tijd) - De Antwerpse scheepswerf SKB heeft haar slag thuisgehaald. Het contract van 12 miljard frank voor de bouw van vier kustmijnenvegers is op zak. Een verrassing, want SKB was er niet in geslaagd de failliete scheepswerf Polyship te kopen en beschikte daardoor niet over de infrastructuur om de schepen te bouwen. Maar dat was buiten de Vlaamse regering gerekend, die in stilte de terreinen aan de zeekant van Polyship in erfpacht aan SKB heeft gegeven. SKB zal daar de mijnenvegers bouwen.Eind februari 1994 keurt de ministerraad het programma goed voor de bouw van vier kustmijnenvegers, het zogenaamde KMV-programma. Twee kandidaten duiken op, de Antwerpse scheepswerf SKB en de Belgische Scheepsbouwcombinatie (BSC). Noch SKB noch BSC beschikken over de nodige infrastructuur voor de bouw van de schepen. BSC stelt daarop drie alternatieven voor om over de nodige capaciteit te beschikken, SKB lost het probleem op door een koopovereenkomst met de curatele van de failliete Oostendse scheepswerf Polyship te sluiten.