Slachtoffers van Bende van Nijvel blijven in de kou staan

BRUSSEL (belga) - Maandag hoorde de parlementaire onderzoekscommissie 'Bende van Nijvel bis' een aantal slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Er liep een rode draad doorheen de getuigenissen: er was geen sprake van slachtofferhulp. Men bekommert zich nauwelijks om het lot van de nabestaanden.De parlementaire commissie nodigde tientallen mensen uit. Het gros van de mensen die de Bendeterreur aan den lijve hebben ondervonden, liet om verschillende redenen verstek gaan. Een aantal onder hen zegt dit hoofdstuk definitief te hebben afgesloten, anderen hebben het trauma twaalf jaar na de feiten nog altijd niet verwerkt. Sommigen vrezen de publiciteit, uit angst voor represailles.