Slag om verdeling RIZIV-besparingen kan beginnen

(tijd) - De Algemene Raad van de Ziekteverzekering heeft donderdagavond schoorvoetend ingestemd met de bijkomende besparing van 3 miljard frank die de overheid aan het stelsel wil opleggen. Maar de echte slag begint maandag. Dan komt het Verzekeringscomité, het op één na hoogste orgaan binnen het RIZIV, bijeen om te beslissen over de verdeling van de inspanning per deelsector.De ziekteverzekering zal het dit jaar moeten stellen met 418,4 miljard of 3 miljard minder dan oorspronkelijk voorzien. Die tijdens de begrotingscontrole genomen beslissing werd donderdag schoorvoetend aanvaard door de leden van de Algemene Raad van de Ziekteverzekering, het hoogste beheersorgaan van het RIZIV. De vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers stemden voor. De ziekenfondsen onthielden zich. Daar stelden men zich vragen over de haalbaarheid van de nieuwe besparingen. En zoals bekend zijn de ziekenfondsen nu gedeeltelijk financieel verantwoordelijk voor het evenwicht binnen de ziekteverzekering. Bij budgetoverschrijdingen zien zij hun subsidies dalen. Als er geld overschiet mogen ze als beloning een deel daarvan houden.