Slecht nieuws voor, goed nieuws na de bel

(tijd) - De Brusselse beurs ontsnapte niet aan de matte stemming elders in Europa. De Bel20 eindigde 0,1 procent lager op 2.510,60 punten. Bij gebrek aan belangwekkend buitenlands nieuws verschuift de focus stilaan naar de binnenlandse resultaten. Voorbeurs biechtte Picanol verliescijfers op, nabeurs kon Brantano met beter dan verwachte resultaten uitpakken.