Advertentie
Advertentie

Slecht weer verstoort verwerking van groenten

(tijd) - Reeds jaren wordt de consument verwend met prijsdalingen in de voedingssector. Dat geldt ook voor conserven en diepvriesgroenten. Maar dit jaar kan het tij keren, zeggen verschillende verwerkers van groenten. Door het natte voorjaar verloopt de oogst zeer onregelmatig. Bovendien is het zomerweer niet meteen van aard om de toestand recht te trekken, dat kan de consument binnenkort gewaar worden.Bij de klimatologische omstandigheden in het voorjaar ligt de oorzaak van de moeilijkheden die de verwerking van groenten kent. In de zaaimaand april was het weer bijzonder slecht. Doornatte velden maakten inzaaien onmogelijk waardoor dat proces drie tot vier weken vertraging opliep. In juni werd hetzelfde scenario herhaald. Niet de hoeveelheid regen vormde het probleem, licht Paul Haspeslagh, gedelegeerd bestuurder van het diepvriesbedrijf Unifrost uit Koolkamp, toe. 'Wel de regelmaat waarmee de regen neerpletste. Die maakte dat de velden wekenlang niet droog genoeg raakten om aan de slag te gaan. De weken die zodoende verloren gaan, kan de sector nooit ophalen. De verschillende teelten volgen mekaar immers op. Van een inhaaloperatie zoals die in andere industrieën plaatsvindt, is geen sprake', aldus Haspeslagh.