Slechts 20 procentVlaams overheidskaderis vrouwelijk

(tijd) - De vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de topfuncties van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Dienst Emancipatiezaken berekende dat slechts 20 procent van die functies wordt ingevuld door een vrouw. Van het totale personeelsbestand is bijna 40 procent vrouwelijk. Intussen leidt de dienst een ruimer onderzoek naar de doorstroom van vrouwen naar topfuncties.