Slechts 21 van de 52 bewegingen komen in aanmerking voor subsidies

(tijd) - Slechts 21 van de 52 organisaties die subsidies willen ontvangen als beweging, krijgen een positief pre-advies van de adviescommissie Bewegingen. Onder meer de Bond Zonder Naam en de Vlaamse Esperantobond kregen een negatief advies.